Home Contact Sitemap
Home

Kontakt

  VAS System, spol. s r.o.

  M.R.Štefánika 2215
  026 01 Dolný Kubín

  tel./fax: +421-43-586 3001
  mob.: +421-905 778 752
  e-mail: info@vas.sk
Firma VAS Systém, spol. s r.o. vám ponúka komplexné služby v oblasti automatizácie výrobných procesov. Ide najmä o riešenie problémov výroby, medzioperačnej logistiky a kontroly produktu, finálnej montáže a balenia.

Portfólio ponúkaných služieb zahŕňa:

• poradenstvo a konzultácie pri optimalizácii výrobných procesov
• inžiniering t.j. vypracovanie technických podkladov projektu
• realizáciu projektov
• servis, opravy a rekonštrukcie

Rozsah nami vypracovaných a realizovaných riešení zahŕňa celú paletu od jednoduchých úprav existujúcej technológie, cez rozsiahlejšie rekonštrukcie ucelených technologických častí až po komplexné dodávky celej technológie.

Špecifickou oblasťou činnosti, kde reagujeme na požiadavky našich zákazníkov je zosúlaďovanie starších zariadení a technológií s platnými európskymi a národnými predpismi.

V tejto oblasti ponúkame:

• vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie, vyžadovanej pri osvedčení zariadenia autorizovanou osobou
• inštaláciu doplnkových bezpečnostných zariadení a zosúladenie stavu zariadenia s platnými predpismi a normami
• kompletná náhrada riadiacich systémov

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete bližšie informácie, kontaktujte nás. Radi vám ich poskytneme prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.